“Svi zahtevi koji se pred prevodioca postavljaju su važni ali je jedan najvažniji – preneti misao koja je izražena u izvornom štivu jer prevođenje je jedna od najopasnijih kritika ljudske misli.” Naime, ako misli u tekstu nema, onda se takav tekst ne može prevesti.”

Eugen Verber

Usmeno prevođenje

Obezbeđujemo usluge usmenog prevođenja, a za potrebe prisustvovanja sudskog tumača za nemački jezik:

Da bismo odgovorili na Vaš upit, pošaljite nam sledeće informacije o događaju za koji vam je potreban sudski prevodilac za nemački jezik:

Opšti cenovnik usluga

Opšta cena usmenog prevođenja odnosi se na 1h rada prevodioca;

Za sve ostale angažmane, cena se utvrđuje po upitu.

Dodatne napomene:

Rad usmenog prevodioca počinje od onog trenutka, kada stigne na mesto određeno za usmeno prevođenje u skladu sa instrukcijama naručioca.

(Polu) dnevni i višednevni angažman prevodioca:

Radni dan usmenog prevodioca može trajati najviše 8 sati.

Usmeni prevodilac ima pravo na:

 

 

Ako dogovorom između naručioca i usmenog prevodioca nije drugačije utvrđeno, naručilac snosi sledeće troškove:

Rokovi

Minimalan rok za naručivanje usluge usmenog prevođenja je 2 do 5 radnih dana, u zavisnosti od vrste angažmana, pre datuma događaja.